Story About 「VIBOT」

VIBOT như thế nào -

「AI」(trí tuệ nhân tạo) và 「BOT」(tác nhân phần mềm còn được gọi là Bot,từ chữ Robot), kết hợp ý nghĩa về tên và sự dồng âm của công ty VI-BOT, do đó, một công ty kết hợp trí tuệ .nhân tạo và tương tác đã ra đời.

chúng là nhóm sáng tạo,người sáng tạo dũng cãm thực hành, luôn là người tiêu dùng trong lĩnh vực chưa được biết đến,hy vọng kết hợp trí tuệ nhân tạo AL với nhiều năm kinh nghiệm công nghệ tương tác giúp khách hàng nhận ra bất kỳ ý tưởng thú vị mới lạ và sáng tạo và truyền sự nhiệt tình và cảm động này với khách hàng và người tiêu dùng.

Trí tuệ công nghệ AL không ngừng học hỏi và tiến bộ thông qua các thuật toán,giống như VIBOT thông qua đổi mới,không ngừng tìm kiếm các khả năng khác nhau.tiếp tục hiện các bước tiếp theo của hoạt động bền vững,cung cấp cho khách hàng kinh doanh trong các giai đoạn phát triển khác nhau.Có thể có sự trợ giúp phù hợp nhất,VIBOT sẽ giữ nguyên ý định ban đầu và liên tục phát triển các sản phẩm mới và cố gắng trở thành sản phẩm ổn định nhất và là một nhà cung cấp dịch vụ sáng tạo tin cậy.

威寶數位科技
威寶數位科技 專業團隊

(Vocational)

Đội ngũ chuyên nghiệp về sản phẩm,chương trình và nhà tư vấn các nhà thiết kế khác,tôn trọng thái dộ chuyên nghiệp nhất,chúng tôi thúc đẩy tia lửua sáng tạo với khách hàng.

威寶數位科技 挑戰創新

Thách thức sự đổi mới (Innovation)

húng tôi kết hợp nhiều khả năng khác nhau,cố gắng đổi mới không giới hạn,sử dụng để tản nhiệt được thiết kế để tạo ra sự mới lạ bất ngờ.

威寶數位科技 人工智慧

trí tuệ nhân tạo(Bot)

Học sâu đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng và tạo ra trải nghiệm người dùng tốt